Referencje

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
www.wss.zgierz.pl
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busko-Zdroju
www.21wszur.pl
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej FEL-MED sp. z o.o.
www.felmed.pl
Samodzielny Publiczny Szpital kliniczny Nr 4 w Lublinie
www.spsk4.lublin.pl
Przychodnia BASIS w Podkowie Leśnej
www.nzoz-basis.com.pl
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
www.szpital.jaslo.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku
www.szpital-lebork.com.pl
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika
www.szpital-piotrkow.pl
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP
www.spskgruca.pl
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań
www.sk5.am.poznan.pl
ELMED Elżbieta Borodycz ul. Skoroszów 34 55-100 Trzebnica
el-med.pl
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu ul. Zgorzelecka 52 59-700 Bolesławiec
mosir.boleslawiec.pl
Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno-Leczniczy PROVITA sp. z o.o. ul. Bierutowska 63 51-317 Wrocław
www.provita.wroclaw.pl
Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”
www.naprzedwiosniu.waw.pl
Dom Pomocy Społecznej Batowice
www.dpsbatowice.pl
Dom Pomocy Społecznej Wielka Nieszawka
Grupa Inwestycyjna Hossa SA
www.hossa.gda.pl
CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o.
www.celsaho.com
Oberża pod Strzechą
www.oberzapodstrzecha.pl
Sanatorium Uzdrowiskowe LIMBA – Piwniczna – Zdrój
www.limba.oit.pl
Zobacz wystkie