Referencje

Szpital Biziela
www.biziel.pl
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
www.spzoz-brzesko.pl
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
www.wss.zgierz.pl
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busko-Zdroju
www.21wszur.pl
Szpital Miejski w Tychach Sp. z o.o.
www.szpitalmiejskitychy.pl
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej FEL-MED sp. z o.o.
www.felmed.pl
Przychodnia BASIS w Podkowie Leśnej
www.nzoz-basis.com.pl
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
www.onkol.kielce.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku
www.szpital-lebork.com.pl
Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach
www.szpgin.kielce.pl
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika
www.szpital-piotrkow.pl
Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
www.ncm.com.pl
Dom Pomocy Społecznej św. Józefa
dpsjozef.domypomocy.pl
Zakład Opiekuńczo-leczniczy o profilu rehabilitacyjnym Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety we Wrocławiu
www.zolwr.pl
Całodobowy Dom Opieki Dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie Wiązów
Dom Pomocy Społecznej Wielka Nieszawka
PERI POLSKA SP. Z.O.O.
www.peri.com.pl
CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o.
www.celsaho.com
Uzdrowisko Cieplice sp. z.o.o.
www.uzdrowisko-cieplice.pl
Indywidualna Praktyka Lekarska Marek Milcarz
www.milcarz.pl
Zobacz wystkie