Aktualności

Referencje

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
www.wss.zgierz.pl
Szpital Miejski w Tychach Sp. z o.o.
www.szpitalmiejskitychy.pl
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej FEL-MED sp. z o.o.
www.felmed.pl
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
www.onkol.kielce.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku
www.szpital-lebork.com.pl
Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach
www.szpgin.kielce.pl
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
www.szpitalzabrze.pl
Centrum Medyczne AGAMED Aleksandra Kubicz ul. Radomszczańska 17 97-540 Pławno
www.agamed-radomsko.pl
Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”
www.naprzedwiosniu.waw.pl
Grupa Inwestycyjna Hossa SA
www.hossa.gda.pl
Szpital Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowy w Supraślu
www.szpitalsuprasl.pl
Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku
www.ncm.com.pl
Zespół Opieki Zdrowotnej w Busko-Zdroju
szpitalbusko.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach
23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny w Lądku-Zdroju
www.23wszur.pl
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
www.sk1.am.poznan.pl
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu
www.szpital-strusia.poznan.pl
SPZOZ w Augustowie
www.spzoz.augustow.pl
Business Management CONSULTING Sp. z o.o.
www.bmcon.com.pl
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Łomża
www.mosir.lomza.pl
Zobacz wystkie