Bezprzewodowy Stojak Kolejkowy GEN-55

Bezprzewodowy Stojak Kolejkowy GEN-55

NIGDY WIĘCEJ CHAOSU

Kolejkomat GEN-55, zwany również biletomatem jest głównym elementem systemu kolejkowego. To na niego trafiają petenci w pierwszej kolejności. Na górnej części urządzenia umieszczone są przyciski, które aktywują drukowanie biletów.
Może tam się ich znaleźć nawet pięć sztuk, po jednym na każdą z pięciu dostępnych ścieżek. Ścieżki, oznaczane literami od A do E, mogą być dowolnie opisane, na przykład jako „Rejestracja”, „RTG” czy „Laboratorium”. Istnieje możliwość dokładnego dopasowania systemu do potrzeb. Poniżej przycisków wysuwają się bilety. Ich treść również jest możliwa do skonfigurowania wedle potrzeb. Odbywa się to z poziomu podłączonego komputera.


System kolejkowy z wydrukiem „numerków” powstał w Szwecji, w roku 1956. Wtedy to takie rozwiązanie zaproponował znudzony i poirytowany staniem w kolejce Ake Ehrlund. Zastosowanie systemu kolejkowego z wydrukiem biletów rozwiązuje szereg problemów i przynosi znaczne korzyści.

Nasze rozwiązanie idzie o krok dalej, uniezależnia system kolejkowy od istniejącego okablowania, gdyż wszystkie elementy komunikują się bezprzewodowo. Potrzeba jedynie dostępu do zasilania. Powoduje to, iż uruchomienie systemu odbywa się błyskawicznie, bez wyłączania placówki z pracy. Oszczędzamy nie tylko czas, ale również pieniądze, gdyż nie ma potrzeby układania okablowania i wykonywania renowacji pomieszczeń.

Umiejętne, płynne zarządzanie ruchem klientów ma bezpośredni wpływ na poziom zadowolenia i opinię o danym miejscu, w którym klient załatwia jakaś sprawę. Fachowo i szybko obsłużony klient powróci kiedyś chętnie do tej instytucji i wyda innym dobrą opinię o niej. System działa jak gospodarz witający klienta w momencie jego przybycia oraz przewodnik towarzyszący mu w czasie jego pobytu. Idea systemu kolejkowego opiera się na wydawaniu i przywoływaniu kolejnych numerów. Klient otrzymuje w instytucji w której ma coś do załatwienia indywidualny numer i śledzi za pomocą tablic świetlnych, kiedy zostanie obsłużony. System kolejkowy pozwala klientom na komfortowe oczekiwanie bez obawy, że ich kolejka minie. W praktyce, klient wolną chwilę stworzoną przez system kolejkowy może poświęcić na zainteresowanie się produktami, reklamami lub broszurami informacyjnymi znajdującymi się w obiekcie.

Kolejkomat GEN-55

Kolejkomat GEN-55

Kolejkomat GEN-55