System Powiadamiania Klientów

System Powiadamiania Klientów

Czym jest System Powiadamiania Klientów?

System powiadamiania klientów, jest częścią bezprzewodowego systemu przywoławczego. Najprostszy system składa się z nadajnika, pagerów oraz 12-portowej ładowarki. System ten można w dowolnym momencie rozbudować o dodatkowe urządzenia.

Jakie korzyści daje system?

System Kaler skraca czas obsługi klienta oraz poprawia jej jakość. Zastosowanie go jednoznacznie przekłada się na zwiększenie obrotów lokalu. Dyskretne i bezpośrednie powiadomienie klienta na indywidualny pager eliminuje problem komunikacji z klientem w lokalach o dużej powierzchni lub o wysokim natężeniu hałasu. Dyskretne powiadomienie ma również zastosowanie w miejscach w których liczy się cicha i spokojna atmosfera.

Gdzie zastosować System Powiadamiania Klientów?

System powiadamiania klientów znajduje zastosowanie w wielu miejscach. Najczęściej stosują go:

  • bary szybkiej obsługi
  • lokale w strefach gastronomicznych w centrach handlowych
  • lokale wyposażone w altany, parasole, ogródki zlokalizowane na świeżym powietrzu
  • lokale bez obsługi kelnerskiej

System powiadamiania klientów powinien być wykorzystywany wszędzie tam gdzie docenia się czas swoich klientów oraz ich zadowolenie.