System Teleopieki

System Teleopieki

System MyGuardian opracowano w celu ochrony tego, co najważniejsze – zdrowia i życia ludzkiego. MyGuardian skierowany jest do osób, które opiekują się samotnie mieszkającymi starszymi osobami. Mimo najszczerszych chęci nie jesteśmy w stanie być zawsze z nimi, 24 godziny na dobę.

Rzeczywistość jest nieubłagana: Upadki są główną przyczyną śmierci wśród zgonów spowodowanych nieszczęśliwymi wypadkami w grupie osób powyżej 65 r.ż. [1]. Do tego dochodzą również urazy w postaci złamań i ich psychiczne skutki w postaci niechęci do poruszania się. I tutaj wkracza MyGuardian.