Obsługa kolejki do rejestracji z biletami

System kolejkowy z wydrukiem „numerków” powstał w Szwecji, w roku 1956. Wtedy to takie rozwiązanie zaproponował znudzony i poirytowany staniem w kolejce Ake Ehrlund. Zastosowanie systemu kolejkowego z wydrukiem biletów rozwiązuje szereg problemów i przynosi znaczne korzyści. Nasze rozwiązanie idzie o krok dalej, uniezależnia system kolejkowy od istniejącego okablowania, gdyż wszystkie elementy komunikują się bezprzewodowo. Potrzeba jedynie dostępu do zasilania. Powoduje to, iż uruchomienie systemu odbywa się błyskawicznie, bez wyłączania placówki z pracy. Oszczędzamy nie tylko czas, ale również pieniądze, gdyż nie ma potrzeby układania okablowania i wykonywania renowacji pomieszczeń.

Umiejętne, płynne zarządzanie ruchem klientów ma bezpośredni wpływ na poziom zadowolenia i opinię o danym miejscu, w którym klient załatwia jakąś sprawę. Fachowo i szybko obsłużony klient powróci kiedyś chętnie do tej instytucji i wyda innym dobrą opinię o niej. System działa jak gospodarz witający klienta w momencie jego przybycia oraz przewodnik towarzyszący mu w czasie jego pobytu. Idea systemu kolejkowego opiera się na wydawaniu i przywoływaniu kolejnych numerów. Klient otrzymuje w instytucji, w której ma coś do załatwienia indywidualny numer i śledzi za pomocą tablic świetlnych, kiedy zostanie obsłużony. System kolejkowy pozwala klientom na komfortowe oczekiwanie bez obawy, że ich kolejka minie. W praktyce klient wolną chwilę stworzoną przez system kolejkowy może poświęcić na zainteresowanie się produktami, reklamami lub broszurami informacyjnymi znajdującymi się w obiekcie. Możliwość skorzystania z pięciu ścieżek tematycznych w obrębie jednego systemu

GEN-55Q

Kontroler kolejkowy

Kolejkomat GEN-55, zwany również biletomatem jest głównym elementem systemu kolejkowego. To na niego trafiają klienci/petenci w pierwszej kolejności. Na górnej części urządzenia umieszczone są przyciski, które aktywują drukowanie biletów. Może tam się ich znaleźć nawet pięć sztuk, po jednym na każdą z pięciu dostępnych ścieżek. Ścieżki, oznaczane literami od A do E, mogą być dowolnie opisane, na przykład jako „Wymiana opon”, „Doradca” czy „Pralnia”. Istnieje możliwość dokładnego dopasowania systemu do potrzeb. Poniżej przycisków wysuwają się bilety. Ich treść również jest możliwa do skonfigurowania wedle potrzeb. Odbywa się to z poziomu podłączonego komputera.

GEN-55T

Klawiatura kolejkowa

Bezprzewodowa klawiatura posiada szereg przycisków i wyświetlacz, który pokazuje ilość oczekujących na obsługę osób. Ich wezwanie odbywa się przez naciśnięcie jednego przycisku. Ten sygnał może trafiać do jednej lub wielu tablic. Do klawiatury przypisuje się jedną z pięciu dostępnych ścieżek tematycznych, oznaczonych literami od A do E.

GEN-55D

Kolejkowy wyświetlacz LED

Bezprzewodowa tablica GEN-55D jest najczęściej montowana nad stanowiskiem obsługi. Wyświetla oznaczenie ścieżki tematycznej i numer osoby z kolejki. W trybie tablicy głównej dodatkowo wyświetlany jest numer „okienka”, a kolejne wezwania są przewijane. Zmianie numeru towarzyszy dźwięk i zapowiedź głosowa. Wyświetlacz o wysokim kontraście jest czytelny z daleka.

Aktualności

Nowości

Zarządzanie Majątkiem i Budynkami

Bezprzewodowy system przywoławczy oparty na technologii LoRa może odgrywać kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu majątkiem i budynkami, poprawiając komunikację, bezpieczeństwo i ogólną efektywność operacyjną.

Zobacz więcej
Nowości

Usługi Transportu Publicznego

System przywoławczy oparty na technologii LoRa może być wyjątkowo przydatny w usługach transportu publicznego, pomagając zwiększyć efektywność, bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

Zobacz więcej
Nowości

Parki i Obiekty Rekreacyjne

W parkach i obiektach rekreacyjnych, taki system może odgrywać kluczową rolę w poprawie bezpieczeństwa, efektywności operacyjnej i ogólnej satysfakcji użytkowników.

Zobacz więcej

Referencje

Translate »