Opieka zdrowotna

Bezprzewodowy system przywoławczy oparty na technologii LoRa może pełnić istotną rolę w środowisku opieki zdrowotnej, przyczyniając się do lepszej komunikacji między pacjentami a personelem medycznym oraz poprawy jakości opieki.

Konfiguracja Systemu:

  • Nadajniki: Pacjenci, zwłaszcza ci hospitalizowani czy przebywający w domach opieki, mogą mieć przy sobie nadajniki w postaci breloków, bransoletek czy przycisków przy łóżku. Naciśnięcie przycisku wysyła sygnał o potrzebie asysty lub pomocy. W podobny sposób zabezpieczone mogą zostać toalety i łazienki.
  • Odbiorniki: Personel medyczny, taki jak pielęgniarki, lekarze czy opiekunowie, mogą nosić przenośne odbiorniki. Otrzymują oni powiadomienia w czasie rzeczywistym, które wskazują na lokalizację i, w zależności od konfiguracji, rodzaj zgłoszenia (np. pilna pomoc, ból, potrzeba asysty).

Funkcje Systemu:

  • Natychmiastowa reakcja: W sytuacjach kryzysowych, takich jak nagły spadek parametrów życiowych pacjenta, system umożliwia szybką reakcję personelu medycznego.
  • Optymalizacja pracy personelu: Personel medyczny może skupić się na innych zadaniach, wiedząc, że zostaną natychmiast powiadomieni w przypadku potrzeby interwencji.
  • Komfort pacjenta: Daje pacjentom poczucie bezpieczeństwa, wiedząc, że w każdej chwili mogą wezwać pomoc.

Analiza i bezpieczeństwo:

  • Oprogramowanie do systemu przywoławczego ma na celu gromadzenie, analizowanie i prezentację danych dotyczących zgłoszeń i interakcji w obrębie systemu. Umożliwia ono nie tylko bieżące monitorowanie aktywności, ale również zbieranie statystyk oraz utworzenie szczegółowego dziennika zdarzeń, co jest kluczem do optymalizacji procesów i poprawy jakości obsługi.

W opiece zdrowotnej, gdzie szybka komunikacja i reakcja mogą decydować o życiu, system przywoławczy oparty na technologii LoRa stanowi cenne narzędzie poprawy jakości opieki i bezpieczeństwa pacjentów.

Translate »